top of page
IMG_20220807_120941_343.jpg

Om Delbekk husmannsplass - historien

Delbekk Husmannsplass har en historie helt tilbake til tidlig 1700-tallet. Ifølge bygdebøkene skal 1. etasjen i huset som står her nå være bygget i 1734.  Dette er ikke bekreftet, men er svært sannsynlig.  Opprinnelig var det som i dag er Delbekk to husmannsplasser, pluss en liten plass/stue som huset forskjellige håndverkere; blant annet en smed.  Ifølge kart fra 1810 kan det virke som det muligens kan ha vært ett klyngetun med forskjellige husstander på samme tunet. Mot slutten av 1800- tallet/ begynnelsen av 1900 ble disse plassene slått sammen til det småbruket Delbekk egentlig har blitt til i dag.   Opp igjennom 1900- tallet opplevde Delbekk en periode med store unge-kull og stor aktivitet både hjemme og borte.  Mot -60 og -70 - tallet gjør historien på ny en vending der kun de "gamle" blir igjen og aktiviteten svinner hen og forfallet starter.  På -70-tallet blir låven som representerte 3 forskjellige byggetrinn og epoker fordelt over kanskje 200 år revet, og stabburet solgt på rot til en naboplass.  Da sto kun huset igjen som en ensom "matriark" i Delbekk og fikk stort sett forfalle i fred, bare avbrutt av barna som hadde vokst opp der sine forsøk på å holde forfallet i sjakk ved å bruke det som fritidsbolig utover til tidlig -80-tallet.

 

HVEM ER VI

Vi (Karin og Christoffer) kjøpte stedet i 2019 etter mye avveininger.   Da var huset i svært dårlig forfatning både innvendig og utvendig, og all "sunn fornuft" skulle egentlig si at vi bare burde rive det.   Som dere vil se ville vi det annerledes og har kommet langt i istandsettingen av det gamle huset og ett tilbygg harmonisert med det gamle huset er i ferd med å ferdigstilles Mer om denne prosessen kommer til å presenteres i en egen "bolk" her på siden.

VÅRE PRODUKTER

Råvarene som produserer tenker vi å foredle i egen produksjon, og selge under vårt eget varemerke.  Her vil det komme ferdige produkter som safter, syltetøy, geleer, moster og ikke minst deilig og smakfull sider; både med og uten alkohol.

VÅR IDEOLOGI

Vår ideologi er å ta litt tilbake den mentaliteten som husmannen hadde.  Den gangen- fordi han ikke hadde annet valg på grunn av trange kår og vanskelige tider.  Vi- mer fordi vi ønsker å føre de stadig utdøende tradisjonen og mentalitetene videre som best det lar seg gjøre.  Dette ved å gjenbruke så mye som mulig av det gamle og samtidige integrere de moderne nødvendighetene som er viktige for oss i 2022 uten å ødelegge det historiske ved bygningene.

"Husmannstankegangen" har vi også latt være rådende i vår tanke om å optimalisere utkommet av de 41 målene vi har med dyrket mark.  Dette er jo i moderne landbruk ikke noe som er drivverdig i det hele tatt, og er ett areal som må ganges med 10-20 for å bli noe som er interessant med dagens driftsopplegg med korn her i området.  

Derfor har vi allerede fra starten av for tre år siden startet med omlegging av felt for felt til frukt- og bærproduksjon.   Vi har til nå plantet 1500 busker med solbær, rips, stikkelsbær og 1750 epletrær, fortelt på 4 sorter epler. Dyrkingen foregår med utstrakt bruk av naturgjødsel fra storfe og gris, men også med noe bruk av kunstgjødsel for tilgang til nødvendige mineraler, i tillegg vil det bli brukt noen plantevernmidler, men kun ved angrep og alltid i minste anbefalte dosering.  Som en kuriositet kan jeg nevne at det vanligste og nødvendigste sprøytemiddelet som brukes på selve frukten for å holde gnagende og sugende insekter unna er ett middel som er matoljebasert, og som også er tillat brukt i økologisk produksjon. 

222838236_187523983419916_2546090700202191066_n.jpg
bottom of page