top of page

Historien

Delbekk Husmannsplass har en lang historie fra tidlig på 1700-tallet. Huset, muligens bygget i 1734, har vært sentralt. Delbekk startet som to husmannsplasser og et sted for ulike håndverkere. På 1800-tallet ble de kombinert til småbruket vi ser i dag. På midten av 1900-tallet var det livlig, men på 1960- og 1970-tallet avtok aktiviteten, og forfallet begynte. Bygninger ble revet, og kun hovedhuset ble stående. Dette forfalt gradvis, selv om barna som vokste opp der, forsøkte å holde det i sjakk som en fritidsbolig frem til tidlig på 1980-tallet. Først i 2018 snublet Karin og Christoffer over det.

Menneskene bak

Vi er Karin Axelsen og Christoffer Hønsen.  Begge to er vi opptatte av ressursutnyttese; det være seg om det er ett gammelt hus eller om det er ett småbruk med forholdsvis begrendsede arealressurser.Vi er også opptatt av historie og kultur noe som det er mye av i Fenstad. 

Vi er for delingskultur og deler gledelig den kunnskapen vi har tillært oss i vår reise med  istandsetting av hus og dyrking av jorden. 

 

Vi kjøpte Delbekk i midten av januar 2019 da huset fremstod som grendas spøkelseshus og alle mente huset bare burde rives og erstattes med ett nytt.  Vår drøm er å gi Delbekk nytt liv og utnytte de ressursene som allerede var der for å nå vårt mål og drøm. Derfor har huset som hovedsaklig er fra midten av 1700-tallet blitt istandsatt etter antikvariske prinsipper med ett nytt tilbygg for å dekke behov for nok soverom og sanitære rom.  I tilleg har vi også underveis flyttet til ett sabbur fra en plass i kommunen.  Dette er også fra 1700-tallet.

 

Stedet viser levde liv, noe som sitter i veggene. Det viser et liv vi har mye å lære av i dagens samfunn, man
livnærte seg av det jorden ga en og man kastet ikke noe, men reparerte. Vi har satt 
istand våningshuset etter antikvariske prinsipper. Målet har vært å bringe huset  tilbake til sin «fordums
prakt» og gjøre det beboelig for en moderne familie samtidig som vi tar vare på sjela i det gamle.
Etter hvert skal vi bygge ny låve i slipplaft. Vi ønsker også å vise at det er mulig å leve av et
forholdsvis lite stykke jord i Åland i Fenstad.

christofferkarinsmil.png
bottom of page